• فرهاد عظیمی

    عضو
    16 تیر 1400 در 10:57 قبل از ظهر

    کاملا درست می فرمایید آقای الفتی ولی مشکلی که در این زمینه با آن روبرو هستیم این است که بیمه گری که در این بازار که اسمش را می گذارم بازار نابالغ بیمه، بیمه گری که درست کار کند کلاهش پس معرکه است.

    تصور کنید بیمه گر الف تصمیم بگیرد با محاسبه ریسک پوشش خطراتی امثال تگرگ آن را بیمه کند، پس باید بیمه نامه خود را گرانتر از سایر بیمه گران بفروشد. در نتیجه بخشی از بازار را حداقل در کوتاه مدت از دست می دهد. ضمناً با توجه به روشن نبودن وضعیت این پوشش (آیا خودبخود تحت پوشش است یا اینکه نیاز به پوشش تکمیلی دارد) چنین بیمه گر در معرض اتهام قرار خواهد گرفت که مثلاً برای خطری که پوشش دارد اضافه حق بیمه هم دریافت می کند. هر چند فرمایش جنابعالی ارائه پوشش اضافه نبود.