• بهزاد توژان

    عضو
    16 تیر 1400 در 8:22 قبل از ظهر

    عرض ادب و احترام

    با این شرایط مقصر هم می تواند به بیمه مراجعه کند و با ارائه مستندات، مبلغ پرداختی خود را تا سقف تعهدات بیمه نامه خود دریافت نماید