• محمدسعید الفتی

    عضو
    15 تیر 1400 در 12:29 بعد از ظهر

    جناب آقای عظیمی، به مورد دیگری که می خواهم اشاره کنم این است که آیا مستثنا نشدن حوادثی مانند تگرگ و توفان و غیره تهدیدی برای بیمه گر است؟ به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. پس چه باید کرد؟ یک راه این است که تلاش کنیم تغییری در آیین نامه به وجود آوریم و این گونه خطرها را از نوع استثنائات قابل خریداری قرار دهیم که مسیر چندان کوتاهی نیست و دست یافتنش آسان نیست. نتیجه اش این می شود که با یک حق بیمه اضافی این گونه خطرها نیز اضافه گردد. هر بیمه گر هوشمندی می تواند هم اکنون چنین محاسباتی را انجام دهد و حق بیمه متناسبی را مطالبه کند و دیگر نیازی نیست که مرتباً شرایط عمومی را تغییر دهد. سهم این رشته از بازار بیمه در کشور در سال 1398 حدود 7/3 در صد و سهم خسارت آن 6/6 درصد و ضریب خسارت آن حدود 63/7 در صد بوده است. این آمار را مقایسه بفرمایید با بیمه شخص ثالث که حدود 34 درصد و بیمه درمان که حدود 22 درصد از سهم بازار را با ضریب خسارت هایی به ترتیب معادل 107 و 85/4 درصد را تشکیل می دهند.

    به عبارت دیگر به جای اینکه مشکل را به پیشخوان فروش منتقل کنیم، می شود با درایت حق بیمه متناسب را با توجه به آمارهای هریک از خطرهایی که ممکن است مشمول بیمه بدنه شود؛ محاسبه و عرضه نمود تا از این طریق هم سهم بازار این رشته با رضایتمندی خریداران افزایش یابد و نیز از پیچیدگی و تشریفات امور بیمه نامه کاست. بنابراین مفاد شرایط عمومی بیمه بدنه می تواند فرصت ایجاد کند.