• محمدسعید الفتی

    عضو
    15 تیر 1400 در 11:10 قبل از ظهر

    جناب آقای عظیمی . این موضوع به تگرگ ختم نمی شود بلکه بهمن، ریزش کوه، رانش زمین، فرونشست و امثالهم را نیز شامل می شود.