• بهزاد توژان

  عضو
  14 تیر 1400 در 2:50 بعد از ظهر

  با سلام

  همانطور که می‌دانید قانون بیمه در تمام رشته‌های بیمه‌ای صادق و تاثیر گذار می‌باشد.

  از طرفی هر رشته و یا شاخه‌ای از بیمه، به صورت اختصاصی مشمول قانون دیگری(مانند قانون بیمه شخص ثالث) و یا آئین‌نامه دیگری(مانند آئین‌نامه شماره 53 که همان شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه می‌باشد) هستند.

  در سوالی که مطرح شده چون مرتبط با اعلام خسارت از محل بیمه‌نامه بدنه اتومبیل می‌باشد، شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه در آن صادق بوده و باستناد ماده 18 از این آئین‌نامه، در صورت انتقال مالکیت خودروی موضوع بیمه، نیازی به صدور الحاقیه نبوده و چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه‌گزار عمل نماید(مواد 7 تا 14 آئین‌نامه شماره 53 را رعایت نماید)، بیمه‌گزار جدید شناخته شده و پرداخت خسارت در حق وی مجاز خواهد بود.

  همچنین در ماده 19 از آئین‌نامه فوق‌الذکر روش ارزیابی خسارت بیان شده که تعریف خسارت کلی و جزئی شرح داده شده است. در تبصره 1 از ماده 19 همین آئین‌نامه، در ارتباط با نوسانات احتمالی ارزش خودرو در روز حادثه نسبت به زمان صدور بیمه‌نامه، اینطور بیان شده است که:

  در مواردی که خسارت وارده به اتومبیل موضوع بیمه کلی باشد، ملاک محاسبه و تسویه خسارت، ارزش معاملاتی خودرو در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود.

  ماده 10 قانون بیمه نیز در تبصره 2 ماده 20 این آئین‌نامه آمده است.

  بنابراین شرایطی که در سوال مطرح شده است، ارتباطی به ماده 13 قانون بیمه نداشته و رسیدگی به آن با شرایط عمومی و مخصوص بیمه‌نامه‌های بدنه میسر می‌باشد.