• بهزاد توژان

  عضو
  14 تیر 1400 در 10:40 قبل از ظهر

  با سلام

  همانطور که می‌دانید در صورت مراجعه مقصر به شرکت بیمه، مطابق با آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395، بیمه‌گر باید حادثه اعلامی رو ثبت و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کند.

  پس از آن در صورتیکه در بررسی مدارک و مستندات دریافتی از مراجع انتظامی و یا قضایی، مشخص شود که شخص مقصر خسارت خودروی زیاندیده را مطابق با تامین دلیل و شخصا پرداخت کرده است، می‌توان خسارت پرداختی را تا سقف تعهد مالی بیمه‌نامه در وجه مقصر پرداخت نمود.

  با توجه به بند”ب” از ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395، در صورتیکه در گزارش تامین دلیل ارائه شده کارشناس رسمی دادگستری، مبلغی را به عنوان افت قیمت خودرو در نظر گرفته و مقصر نیز آن را پرداخت کرده باشد، این مبلغ هم قابل پرداخت خواهد بود.

  نکته مهم و قابل توجه آنکه: در صورتیکه خودروی زیاندیده نامتعارف بوده، پرداخت خسارت به مقصر با اعمال تبصره‌های 3 و 4 از ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 بوده، ولی در صورتیکه کارشناس رسمی دادگستری در گزارش تامین دلیل به این ماده استناد و میزان خسارت را متناظر با گرانترین خودروی متعارف ارزیابی و تعیین کرده باشد، باید تا سقف تعهد مالی بیمه نامه و مطابق با تامین دلیل، خسارت را به شخص مقصر پرداخت نمود.