• فرهاد عظیمی

  عضو
  13 تیر 1400 در 11:39 قبل از ظهر
  نشست چهارم اتاق بیمه انرژی

  درس هایی که باید از حادثه پتروشیمی بوعلی آموخت

  این هفته مصادف است با سالروز آتش سوزی بزرگ پتروشیمی بوعلی سینا که منتج به بزرگترین خسارت پرداختی صنعت بیمه تاکنون شده است. به همین مناسب امروز به دنبال درس آموخته های این حادثه خواهیم بود و می پرسیم:

  علل بروز حادثه بوعلی چه بود؟

  این بحران چگونه و با چه سطح کیفی مدیریت شد؟

  چه دانشی به صنعت بیمه و صنعت نفت بعد از این حادثه اضافه شد؟

  چه تغییرات و تمهیداتی برای مدیریت چنین شرایطی در صنعت بیمه دیده شد؟

  چرا ساختار منسجمی برای مدیریت دانش و درس آموخته های حوادث بزرگ در بیمه وجود ندارد؟

  امروز یکشنبه ۱۳ تیرماه ساعت ۱۶:۰۰ منتظر شما هستیم.