• فرهاد عظیمی

  عضو
  9 تیر 1400 در 6:00 بعد از ظهر

  موارد مشابه این و با وضعیتی بدتر در بیمه نامه های مسئولیت پیش می آید که با توجه به مشروط بودن تعهد بیمه گر در بیمه های مسئولیت، دست بیمه گر بازتر است و به استناد برخی مواد در شرایط عمومی یا خصوصی می تواند از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت خودداری کند که برخی از آنها را شاید بتوان در بیمه شخص ثالث نیز به کار برد ولی اکثر آنها شدنی نیست. از آنجا که این گفتمان ممکن است منبع مطالعاتی کارشناسانی با تخصص های گوناگون باشد، من مواردی که به ذهنم می رسد را بیان می کنم شما هم اگر علاقه مند بودید از منظر تخصص خودتان در خصوص رشته های دیگر اظهار نظر فرمایید. باز تاکید می کنم این موارد در خصوص بیمه شخص ثالث نیست و بصورت کلی عنوان می شود:

  1- با توجه به مبلغ محکوم به، (مثلا شما خسارت 120 میلیون تومان یا حتی بیشتر در نظر بگیرید) آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی داشته یا خیر؟

  2- اگر چه رای بر علیه بیمه گذار ما صادر شده است، آیا خطر منجر به خسارت تحت پوشش بیمه نامه بوده است یا خیر؟ مثلا در برخی بیمه نامه ها برخی خطرات خاص پوشش دارد.

  3- اگر چه بیمه گذار ما محکوم است و خطر هم تحت پوشش بوده، آیا تعهد بیمه گر مشروط به رعایت شرط خاصی بوده است یا نه؟ مثلا در بیمه نامه مسئولیت نوشته می شود بیمه گذار موظف است در فاصله یک متری دیوار گودبرداری ماشینی را متوقف و دستی گودبرداری نماید.

  4- آیا سقف تعهدات بیمه نامه پاسخگوی میزان خسارت تعیین شده می باشد یا خیر؟

  5- ایا برای اعلام خسارت، مهلت زمانی در نظر گرفته شده است یا خیر؟ مثلا در برخی از بیمه نامه های مهندسی حداکثر ظرف 14 روز باید خسارت به بیمه گر اعلام شود.

  6- آیا محکوم به که در این مثال 12 میلیون تومان است تمامش بابت مواردی است که تحت پوشش می باشد یا نه؟ مثلا در بیمه آتش سوزی و مهندسی بخشی از خسارت می تواند بابت خسارت مستقیم وارد به اموال و بخشی دیگر مثلا بابت پاکسازی باشد. حالا این موراد تحت پوشش بوده یانه؟

  7- آیا برای تحت پوشش بودن ریسک شرطی گذاشته شده بوده یا نه؟ مثلا در بیمه نامه MODU با وجود شروع بیمه نامه و ارائه لیست اموال تحت پوشش به بیمه گر، اگر اموال بیمه شده که در حال انتقال به محل عملیات باشد ولی هنوز به محدوده مجاز وارد نشده باشد، در چنین مواردی تا زمانی که فرایند انتقال اموال مذکور به محدوه مجاز تکمیل نشده، پوشش بیمه‌نامه به آنها تسری نخواهد یافت

  8- آیا مجموعه شرایط پیش آمده منجر به اعمال کسورات روی مبلغ خسارت می شود یا خیر؟

  9- ایا بیمه گذار مجاز به مصالحه و سازش بوده و اگر خیر چه ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته شده است؟

  این مواردی بود که به ذهنم رسید . در خصوص سوال شما هم برخی از این موارد باید بررسی شود و به صرف اینکه چون رای بر علیه مقصر صادر شده نباید تسلیم شد و خسارت داد. مگر اینکه تابع قاعده بده بره باشیم!

  حال فرض کنیم همه چیز مهیاست تا خسارت را بدهیم و هیچ دلیلی برای ندادن خسارت نیست، خب کسی که به ما مراجعه کرده نه تنها در تصادف مقصر بوده بلکه در این معظل پیش آمده نیز مقصر است. پس باید تاوان بدهد. ایشان با این رفتار خود منجر به ثبت غیر واقعی سابقه عدم خسارت روی خودرو شده که حتی ممکن است الان در دست وی نباشد، در مهربانانه ترین حالت باید از پس جبران آن (پرداخت حق بیمه صدور الحاقیه حذف تخفیف عدم خسارت) بر آید سپس خسارتش جبران شود. اگر هم به دلایلی امکان صدورالحاقیه نبود باید از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر گردد.