• محمدتقی آرام فر

    عضو
    9 تیر 1400 در 1:01 بعد از ظهر

    1- سقف تعهدات بیمه نامه چقدر هست ؟

    2- چه کسی در حکم صادره در اون سال محکوم شده ؟