• ابوالفضل منصوری

    عضو
    9 تیر 1400 در 11:20 قبل از ظهر

    با سلام

    به نظر من ماده 13 قانون بیمه “درخصوص بیمه نامه های بدنه” بیشتر مربوط به تغییر کاربری می باشد ودر این مورد در صورت تغییر کاربری بعداز انتقال به مالک جدید،قسمت دوم ماده 13 درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.” باید اعمال گردد و درصورت عدم تغییر کاربری،باید طبق ماده 18 آئین نامه 53 رفتار شود.

    به طور کلی میتوان تخفیفات تعلق گرفته به بیمه گذار را از مالک جدید گرفت و خسارت را طبق شرایط بیمه نامه و ارزش روز خودرو (با توجه به اینکه کمتر از ارزش خودرو در زمان بیمه شدن می باشد) پرداخت کرد.