• امیرحسن کریم الدین

    عضو
    8 تیر 1400 در 2:46 بعد از ظهر

    منظورم این است که بیمه نامه اولیه که برای مالک خودرو صادر شده است دارای تخفیف بوده ولی پس از فروش ماشین به شخص جدید، موارد به شرکت بیمه برای ثبت الحاقیه جهت مالک جدید خودرو و تعیین تکلیف تخفیف اشاره شده اطلاع داده نشده است.