• محمد صالحی

  عضو
  8 تیر 1400 در 1:56 بعد از ظهر

  با سلام

  در خصوص ارزش خودرو که بیمه گذاران محترم همانگونه که میتوانند در بین قرارداد بر اساس ارزش بازار افزایش ارزش موضوع بیمه را داشته باشند ، در خصوص کاهش ارزش نیز میتوانند به همین صورت اقدام نمایند .

  در خصوص خسارت نیز قطعا در خسارات جزئی ارزش بیش از ارزش روز مشکلی در پرداخت خسارت ( کسورات عادی ) ایجاد نخواهد نمود .اما در مورد سرقت کلی و خسارت کلی در در زمانی که ارزش روز خودرو 350 م میباشد بر اساس اصل غرامت امکان لحاظ نمودن ارزش بیمه نامه (400م) نمیباشد (ماده 19 شرایط عمومی) و عمدتا در این خصوص ، در زمان ایجاد مغایرت با بیمه گذار شرکت های بیمه بر اساس سیاست های خود میتوانند خودرو مشابه را نیز جهت جایگزینی معرفی نمایند .

  لذا عملا بیمه گذار در این میان متحمل زیان عمده ای نمیگردد و تنها حق بیمه برگشتی ناچیز که به علت عدم صدور الحاقیه کاهشی میباشد را از دست خواهند داد .