• محمدتقی آرام فر

    عضو
    8 تیر 1400 در 1:03 بعد از ظهر

    با سلام

    همانگونه که آقای ملکی فرمودن در صورت تایید مراتب توسط مراجع قضایی، ارائه مدارک مثبته که نشان دهنده پرداخت مبلغ به زیاندیده و … باشد، خسارت قابل پرداخت است.

    ولی به نظر شما سوابق عدم خسارت را چه باید کرد ؟