• محمدسعید الفتی

    عضو
    7 تیر 1400 در 6:52 بعد از ظهر

    سپاسگزارم جناب آقای عظیمی. به کتاب مراجعه کردم و بله،در همان بخش مربوط به مطالبه خسارت است. دارم مطلبی را می نویسم که به زودی تقدیم می کنم.