• محمدرضا بابائی

    عضو
    7 تیر 1400 در 2:06 بعد از ظهر

    سپاس از شما استاد گرامی

    با توجه به مطرح شدن موضوع از سوی بیمه مرکزی و به جریان افتادن آن درکارگروه سندیکا اصلاح بیمه نامه میبایست با دقت فراوان در تمامی زمینه ها انجام پذیرد و بهمین خاطربایستی از دانش و تجربیات گرانقدر جنابعالی و سایر اساتید که در اینباره مطالعه و تجربه دارند استفاده گردد