• محمدسعید الفتی

    عضو
    31 خرداد 1400 در 11:18 قبل از ظهر

    جناب آقای آذری آغویه. سپاسگزارم از اقدامی که برای معرفی باشگاه های P&I فرموده اید. در بخش هشتم ( بازیگران بیمه های P & I) به «بیمه نامه های قابل برداشت» اشاره کرده اید که منظور آن را متوجه نشدم. متشکر میشوم اگر در مورد آن توضیح بفرمایید.