• محسن آذری آغویه

  عضو
  31 خرداد 1400 در 9:57 قبل از ظهر
  بخش نهم

  میزان تعهدات باشگاه ها

  ميزان تعهدات و جبران خسارات تحت پوشش در کلوب ها طبق لايه بندی (layer) صورت گرفته برای پوشش خطر انجام می گيرد. هر کدام از کلوب های بين المللی 9 ميليون دلار امريکا برای هر خسارت می پردازد (طرح 2015) اين مبلغ به “سهم نگهداری” (retention) معروف است. خسارت های مازاد 9 ميليون دلار، تا سقف 80 ميليون دلار، در صندوق مشترک بيمه اتکايی تقسيم می شود.

  اولين لایه 21 ميليون دلار مازاد خسارت سهم نگهداری 9 ميليونی، که به عنوان صندوق مشترک بيمه اتکايی پايين دست (Lower pool) شناخته می شود، در بين کلوب های گروه تقسيم می شود. سهم هر کلوب به موارد زیر بستگی دارد:

  • تناژ ناخالص ورودی،
  • حق بيمه متقابل و
  • سوابق آن کلوب در صندوق مشترک بيمه اتکايی.

  لازم به ذکر هست اين صندوق کاملا توسط کلوب ها و به صورت مشترک تحت پوشش بوده و هيچگونه پوشش اتکايی تا لایه مذکور خريداری نمی شود.

  لایه 50 ميليونی بعدی تا سقف 80 ميليون دلار که در 3 لایه تحت پوشش قرار گرفته، و به عنوان مازاد صندوق مشترک بيمه اتکايی پايين دست به شمار می رود، صندوق مشترک بيمه اتکايی بالا دست نام دارد. ميزان مشارکت در صندوق مشترک بالا دست (Upper pool)، به موارد زیر بستگی دارد:

  • تناژ ناخالص ورودی کلوب
  • ميزان خسارتهای وارد شده به کلوب P&I.

  صندوق مشترک بيمه اتکايی، توسط يک شرکت بيمه متعلق به زير مجموعه کلوب ها به نام هيدرا مازاد 30 ميليون دلار تا 80 ميليون را تحت پوشش بيمه اتکايی قرار می دهد که 10 درصد از ريسک مازاد 45 ميليون تا 60 ميليون و 5 درصد از ريسک مازاد 60 ميليون تا 80 ميليون نيز سهم خود کلوب ها خواهد بود. (بدين معنی که تنها لایه دارای اتکايی کامل مازاد 30 ميليون دلار تا 45 ميليون دلار می باشد). همچنين گروه بين المللی برای مشارکت در کنسرسيوم قرارداد اتکايی گروه کلوب ها 30% از لایه 500 ميليون مازاد 80 ميليونی بيمه اتکايی که در بالا گفته شد، از طريق شرکت هيدرا مشارکت می کنند.