• فرهاد عظیمی

    عضو
    27 خرداد 1400 در 10:57 بعد از ظهر

    بله جناب آقای الفتی. کاملاً درست می فرمایید. من خیلی تلاش کردم که اصطلاح بیمه شده رو در آیین نامه 98 بگنجونم، حتی دوستان در خصوص درستی بحث متقاعد هم شدند، ولی متاسفانه برای درج در آیین نامه زیر بار نرفتند. و اگر قبول کرده بودند تقریبا می توان گفت تمامی این مشکلاتی که اکنون در خصوص عوامل اجرائی داریم منتفی بود.

    این موضوع را بنده در مقاله ای که سال 1397 تحت عنوان «گزارش مدیریتی 2» در پژوهشکده بیمه منتشر شد نیز آورده بودم که تصویری از بخش مربوط به این بحث رو پیوست این گفتمان می کنم.