• عاطفه قمى

  عضو
  23 خرداد 1400 در 10:59 قبل از ظهر
  بخش پنجم

  معایب Robo-Advisor

  1. فعالیت مشاوران روبو با این فرض که مشتریان اهداف و درک روشنی از شرایط مالی خود دارند انجام می شود. به طور مثال در پاسخ به سؤالاتی مانند” آیا تحمل ریسک شما پایین، متوسط ​​یا زیاد است؟” فرض می کند که کاربر دانش بنیادی در مورد مفاهیم سرمایه گذاری و پیامدهای واقعی هر گزینه ای را که انتخاب کرده است، دارد.
  2. پیچیدگی و عدم درک متقابل
  3. زنده نبودن روبات ها و عدم همدلی