• فریبا صابری

  عضو
  22 خرداد 1400 در 3:11 بعد از ظهر
  بخش دهم

  وضعیت حق بیمه و خسارت بیمه نامه D&O

  از میزان فروش بیمه نامه مسئولیت مدیران و سرپرستان در بازار ایران آمار درستی در دسترس نیست زیرا این بیمه نامه در شرکت های بیمه ایرانی لزوما با این نام صادر نمی شود بیمه ملت نیز در طی سالهای 1391 تا 1399 کمتر از صد فقره از این بیمه نامه فروخته است. بر اساس گزارش های فیچ اگر چه حق بیمه ثبت شده برای جبران خسارات تعهد بیمه گذاران این بیمه نامه در ایالات متحده کافی نبوده و به همین دلیل این بخش در کوتاه مدت مجدد ضرر خواهد کرد ولی رشد حق بیمه برای پوشش D&O قابل توجه بوده است.

  حجم حق بیمه مستقیم D&O در سال 2020 به 10.7 میلیارد دلار افزایش یافته. حق بیمه با 40 درصد رشد در سال 2020 و 20 درصد در سال 2019 می باشد. Fitch یادآور شد ، پس از چندین سال درامد ثابت ، رشد آن کاهش یافت.

  طبق داده های فیچ از نظرسنجی بازار تجاری شورای نمایندگان بیمه و کارگزاران، فقط در سه ماهه آخر سال 2020 ، نرخ حق بیمه تمدید D&O به طور متوسط ​​تقریباً 16 درصد افزایش یافته است. اگرچه عملکرد صدور بیمه نامه به صورت ناامید کننده باقی ماند.

  ضریب خسارت مستقیم صنعت و همچنین نرخ مهار هزینه ها (DCC) در سال 2020 کمی به 74٪ کاهش یافته است. فیچ توضیح می دهد که ضریب خسارت و DCC هفتاد و پنج درصدی به طور متوسط از سال های 2017 تا 2020 ، شواهدی از وخیم شدن نتایج در طول دوره زمانی دارد. در مقابل ، طی سالهای 2011 تا 2016 میانگین 61٪ وجود داشته است.

  ادامه دارد ….