• محسن آذری آغویه

  عضو
  19 خرداد 1400 در 12:57 بعد از ظهر
  بخش هفتم

  آغاز به کار کلوب های P&I

  کلوب های P&I به اجتماعی از مالکان کشتی اطلاق می شود که برای بيمه کردن تعهدات يکديگر در قبال اشخاص ثالث، در يک بنياد تعاونی و غيرانتفايی گرد هم جمع شده اند. بعضی از اين کلوب ها توسط شرکت های مديريتی و تجاری اداره می شوند در حالی که بعضی ديگر مستقيما توسط کارکنان کلوب گردانيده می شوند. با اين حال تمام فعاليت ها زير نظر اعضای کلوب و مالکان عضو است.

  انجمن های متقابل حمايت و جبران خسارت صاحبان کشتی در نيمه دوم قرن 19 در انگلستان آغاز به کار کردند. اولين کلوب “حمايتی” در سال 1855 تشکيل شد و خسارات جانی، جراحات فردی و اموال آسيب ديده را تحت مصوبه دريانوردی تجاری، پوشش می داد.

  اولين کلوب “پرداخت خسارت” نيز در حدود 20 سال بعد برای پوشش خسارات وارد به محموله ها شکل گرفت. اولين کلوب تلفيقی “حمايت و پرداخت خسارت” با به هم پيوستن اين دو کلوب در سال 1886 تشکيل شد و انجمن P&I شمال انگلستان پديد آمد.