• فرهاد عظیمی

  عضو
  19 خرداد 1400 در 9:01 قبل از ظهر
  بخش چهارم

  ردیف های یک و دو و سه

  بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان معمولا توسط ردیف های 1 و 2 و 3 خریداری می شود. به این صورت که اگر بیمه نامه توسط ردیف یک یعنی مالک یا صاحبکار یا کارفرما خریداری شود، ردیف های دو و سه میشوند عوامل اجرائی وی. یا اگر ردیف دوم بیمه نامه را بخرد، در این صورت ردیف سوم میشود عامل اجرائی ایشان. در این خصوص بین صاحبنظران مسئولیت هیچ اختلافی نیست به همین دلیل به نظر نمیاد نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه.

  اما یک نکته اینجا وجود دارد و ان اینکه اگر ردیف سه بخرد، دیگر ردیف یک و دو عامل اجرائی وی نیستند و قاعدتاً مسئولیت انها تحت پوشش نخواهد بود و باید توافق جداگانه ای برای پوشش بیمه ای انها انجام بشود و با توجه به چارچوب تعیین شده از سوی بیمه مرکزی با ارائه پوشش تکمیلی یا درج بندی در شرایط خصوصی هم نمی شود این را پوشش داد. پس به ناچار باید یک بیمه مسئولیت جداگانه خریداری بشود.

  مثلا تصور کنید وزارت نیرو انجام یک پروژه را با یک مناقصه به یک پیمانکار واگذار می کند و او فاز اول پروژه را به یک پیمانکار فرعی واگذار کند و وی را موظف به خرید بیمه نامه نماید و چنین شرط کند که در زمان خرید بیمه نامه مسئولیت، مسئولیت من یعنی پیمانکار اصلی و کارفرما یعنی وزارت نیرو رو هم باید بیمه کنی.

  در چنین حالتی اگر پیمانکار فرعی بیمه نامه را به نام خودش بخرد به آن مشکلی که در بالا اشاره کردیم می خورد و نمی تواند مسئولیت اشخاص بالادستی خودش را در این بیمه نامه پوشش بدهد و باید برای پوشش مسئولیت انها یک بیمه نامه جداگانه بخرد.

  برای حل این مشکل یک راهکار این است که با پیمانکار اصلی و به واسطه وی با کارفرما هماهنگ بشود تا بیمه نامه به نام کارفرما یعنی کسی که در راس امور است صادر و پیمانکار اصلی و این پیمانکار به عنوان عوامل اجرائی معرفی بشوند.

  راهکار دوم هم این است که یک بیمه نامه برای خودش بخرد و یک بیمه نامه برای پوشش مسئولیت کارفرما و پیمانکار اصلی در قبال کارکنان و سایرین. برای این بخش پیشنهاد ما بیمه مسئولیت مدنی عمومی هست.

  در جمع بندی باید بگویم که ردیف های یک و دو و سه می توانند در یکی از دو گروه زیر قرار بگیرند:

  1. گروه بیمه گزاران.

  2. گروه عوامل اجرائی.