• فرهاد عظیمی

  عضو
  19 خرداد 1400 در 8:33 قبل از ظهر
  بخش سوم

  مصادیق عوامل اجرائی:

  به نظر من که هیچکدام از موارد بالا کمکی به ما برای شناسائی مصادیق عوامل اجرائی نمی کند. تنها چیزی که از اینها میشود برداشت کرد این است که انگار اینها که قرار است بعدها در گروه عوامل اجرائی قرار بگیرند یک وابستگی ای به بیمه گذار دارند. چون در بیشتر موارد بالا گفته شد «عوامل اجرائی وی». که منظور از وی همان بیمه گذار است.

  حالا بیایید ببینیم کلیه اشخاصی که به هر نحوی در یک بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان می توانند نقش داشته باشند یا ارتباطی با این بیمه نامه داشته باشند را شناسائی کنیم تا ببینیم چه کسانی به صراحت عوامل اجرائی نیستند تا پس از کنار نهادن آنها ببینیم راجع به کدام ها باید باید بحث کنیم.

  با توجه به متنوع بودن نقش ها در پروژه های ساختمانی و عمرانی ما این رشته ها را ملاک عمل قرار می دهیم. در این نوع فعالیت ها افراد درگیر در پروژه عبارتند از:

  1. مالک یا صاحب کار یا کارفرما

  2. مجری یا سازنده

  3. پیمانکاران اعم از اصلی یا فرعی

  4. طراح، محاسب و ناظر

  5. مشاوران

  6. کارکنان

  7. اشخاص ثالث

  البته این بدان معنا نیست که همه پروژه ها حتمن همه این هفت ردیف را دارند.

  در ادامه تک تک هفت گروه بالا رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.