• مصطفی ملکی

    عضو
    18 خرداد 1400 در 5:07 بعد از ظهر

    این رو هم اضافه کنم که خیلی از شرکتهای بیمه هم خسارتهای مشابه این موضوع رو پرداخت نکردند اما تقریبا همشون در دادگاهها محکوم شدند به ویژه بعد از ابلاغ آیین نامه مذکور. اگر بیمه مرکزی نظر مخالف داشت شاید با ارجاع به دیوانعالی و درخواست رای وحدت رویه میشد کاری کرد اما در حال حاضر خیلی بعید میدونم . در هرحال من در خدمت شما هستم اگر فکر میکنید بتوان راهی پیدا کرد. البته پیشنهاد مشخص من احاله موضوع به صندوق و پرداخت از منابع آنجاست .