• فریبا صابری

  عضو
  17 خرداد 1400 در 12:18 بعد از ظهر

  بخش نهم

  استثنائات بیمه نامه D&O

  مانند همه بیمه نامه ها بیمه نامه مسئولیت مدیران و سرپرستان هم دارای استثنائاتی است که به شرح زیر می باشد:

  1- هرگونه نقض عامدانه وظایف مجاز، نادرستی،کلاه برداری، سوء نیت در ایجاد خسارت و یا ترک فعل عمدی.

  2- خسارتهائی که قبل از تاریخ شروع بیمه نامه وجود داشته و بیمه گذار از آن مطلع بوده یا بایستی مطلع بوده باشد.

  3- دعاوی قبلی و معوق که تحت رسیدگی حقوقی است.

  4- دعاوی که از طرف شرکت یا هر مدیر بیمه شده علیه هر فرد بیمه شده دیگر مطرح می شود. (بجز دعاوی ناشی از منازعات استخدامی).

  5- خسارت جانی شامل(فوت، نقص عضو، بیماری) کارکنان و خسارت وارده به اموال آنها وخسارت عدم النفع.

  6- خسارت ناشی از مسئولیت امناء صندوق بازنشستگی

  7- جرائم و مجازاتهای تنبیهی، مالیات بر در آمد، عوارض گمرکی، مالیات بر فروش یا هر گونه عوارض و مالیات های دیگری که بطور قانونی و یا از طرف دولت اعمال می گردد .

  8- خسارتهای ناشی از آلودگی محیط زیست، انفجار هسته ای و تشعشات رادیواکتیو، جنگ شورش، انقلاب، تروریسم، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.

  9- خسارت ناشی از وجود پنبه نسوز (آزبست).

  10- کاهش سود یا ارزش سهام شرکت

  11- مسئولیت های مدنی بیمه گذار و بیمه شدگان خارج از موضوع قرارداد و خارج از شرکت یا موسسه…

  12- مسئولیت های ناشی از تولیدات و خدمات بیمه گذار

  13- خسارت های ناشی از هرگونه معاملات و تبانی بیمه گذار و بیمه شدگان