• عاطفه قمى

    عضو
    13 خرداد 1400 در 6:52 بعد از ظهر

    #تكنولوژى

    مصاحبه اى مربوط به سال ١٩٩٥ كه هنوز اينترنت بين مردم جا نيوفتاده بود !!!

    اينجا كليك كنيد.