• محمدتقی آرام فر

    عضو
    13 خرداد 1400 در 5:06 بعد از ظهر

    پيش از راي وحدت رويه ٨٠٦ ، قضات با استناد به بند ب ماده ١١٥ برنامه ٥ ساله پنجم توسعه احكامي حتي براي اشخاص كه راننده وسيله نقليه بودند و گواهينامه نداشتن صادر و بيمه گران رو محكوم مي كردند . ولي بعد از اين راي وحدت رويه احتمالا شاهد چالش های جديدي باشيم . من هم با نظر آقاي عظيمي موافق هستم . بايد يك صدا بود تا با توجه به مسكوت بودن قانون نظر موافقی با صنعت بیمه صادر بشه.

    پ.ن: البته اگر از همین مسکوت بودن ، قضات تفاسیر جدید ایجاد نکنند 😄