• محمدسعید الفتی

    عضو
    11 خرداد 1400 در 10:12 قبل از ظهر

    جناب آقای عظیمی سلام. گرچه کتاب به فارسی در باب بیمه مسؤولیت اندک است و شاید در بخش حقوق، نویسندگان بیشتری به موضوع مسؤولیت و تا حدودی به بیمه آن پرداخته اند؛ اما تاکنون به کتابی به فارسی که به روش تعیین حق بیمه انواع بیمه های مسؤولیت بپردازد مشاهده نکرده ام. به نظرم پژوهش در این مقوله ضروری است.