• فرهاد عظیمی

    عضو
    8 خرداد 1400 در 6:07 بعد از ظهر

    به نظرم من خسارت به دلیل وقوع تهاتر قهری قابل پرداخت نیست.

    تهاتـر قهری: منظور از تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود. (منبع: اینجا )

    به عبارت دیگر با فرض ثالث تلقی کردن راننده (چون خارج وسیله نقلیه بوده) ، ابتدا بیمه گر به وی (و چون مرده به بازماندگانش بدهکار میشه) و سپس به مقصر مراجعه می کنه چون بدون گواهینامه بوده. پس حالا تبدیل به طلبکار میشه و این حالت دقیقا شرایطی است که مشمول تهاتر قهریه. از طرفی می دونیم که قواعد حقوقی اعمال عبث رو نمی پذیرن. بنابراین درست نیست که به بیمه گر گفته شود اول دیه را بده بعد برو پس بگیر.