• محسن آذری آغویه

  عضو
  8 خرداد 1400 در 4:11 بعد از ظهر
  بخش چهارم

  تعریف بیمه دریایي و بیمه متقابل در قوانین ایران:


  در قوانین ایران تعريف خاصي از بيمه دريايي وجود ندارد و به تعريف كلي بيمه بسنده شده است. اما در فقه اسلامی به بيمه متقابل اشاره کامل و جامعی شده است. همچنین هيچگونه تعريفی و يا اشاره در قانون بيمه کشور و همچنين مقررات بيمه گری به موسسات بيمه متقابل نشده است و در کنار خلع قانون بيمه دريايی منجر به بروز و ايجاد اشکال در فرآيند فعاليت اينگونه موسسات شده است.

  اين گونه موسسات تنها طبق مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ايران وفق بند (چ) ماده يک که اشعار می دارد ” موسسات بيمه متقابل، موسسات بيمه ای که خدمات خود را بصورت بيمه متقابل و تنها به اعضاء ارائه می نمايند.” همچنين طبق بند 2 ماده 4 همان مقررات، “موسسات بيمه متقابل با سرمايه حداقل 200 ميليون ریال تشکيل می شوند که بايد حداقل ده درصد آن بصورت نقدی پرداخت شده باشد.”