• عاطفه قمى

  عضو
  8 خرداد 1400 در 11:27 قبل از ظهر
  بخش دوم

  دیجیتالی شدن زنجیره ارزش بیمه:


  در قدم اول و قبل از ورود به بحث Robo-Advisors، دوست دارم تاثیرات کلی دنیای دیجیتال بر زنجیره ارزش در صنعت بیمه را بیان کنم.

  زنجیره ارزش (مایکل پورتر) مفهومی بسیار آشنا است. شامل ترتیبی از فعالیت ­های اصلی (آن فعالیت هایی که مستلزم تبديل ورودی ها و ارتباط با مشتری است) و فعالیت ­های پشتیبان است که یک بنگاه کسب و کار انجام می ­دهد. (اگر با این مفهوم آشنا نبودید، اطلاعات کاملشو بزارم🙂)

  در فایل پیوست اثرات دیجیتالی شدن بر زنجیره ارزش بیمه به صورت خلاصه ارائه شده است.

  منبع :

  Cappiello, A. (2020). The Digital (R) evolution of Insurance Business Models. American Journal of Economics and Business Administration, 12(1), 1-13