• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  30 اردیبهشت 1400 در 4:45 بعد از ظهر

  از زبان سرکار خانم پری میرزائی رضائی:

  ۱- جانا سخن از زبان ما‌ می گویی.

  2- دنبال کلمات میگشتم‌اما پیدا نمیکردم. ممنون که حرف دل بنده را به شیوا ترین شکل بیان کردید.
  ۳_وجود جناب خواجه نوری در صنعت بیمه مایه مباهاته.
  ۴_ممنون که هستین.