• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    29 اردیبهشت 1400 در 10:47 قبل از ظهر

    سایر:

    · دریافت تندیس زرین از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، به مناسبت 45 سال خدمت به صنعت بیمه و صنعت حمل و نقل بین‌‌المللی ایران.