• محمدتقی آرام فر

    عضو
    27 اردیبهشت 1400 در 6:27 بعد از ظهر

    من با شما كاملا موافقم ، ولي موارد مصرح در ماده ٣٩ قانون بيمه شخص ثالث و ماده ١٩ قانون بيمه چه مي شود ؟