• محمدتقی آرام فر

    عضو
    27 اردیبهشت 1400 در 6:22 بعد از ظهر

    خسارت مالي رو بله ، ولي افت رو چي ؟