• محمدسعید الفتی

    عضو
    21 اردیبهشت 1400 در 1:08 بعد از ظهر

    جناب آقای عظیمی سلام. استاد گرامی جناب آقای دکتر جباری چندین سال پیش واژه نامه تشریحی بیمه را به سفارش پژوهشکده تالیف کرده اند که نسخه چاپی آن هم هفته پیش چاپ شد و من هم افتخار شاگردی و همراهی ایشان را داشتم. اين واژه نامه را به صورت یک درسنامه هم قابل استفاده است . در مورد معادل فارسی واژه barratry که بنظرم سرکار خانم ایزدی (به غیر از بخشی که دراخل پرانتز آورده اند) از همان منبع نقل کرده اند و سپاسگزار ایشانم.

    خیانت (ناخدا و یا خدمه کشتی) نزدیکترین معادل فارسی این واژه به ويژه در کار کشتیرانی است. استحضار دارید که واژگان در جایی که به کار برده می شوند گاه معانی مختلفی پیدا می کنند و معادل سازی آن هم بحث دیگری است. اما نکته جالبی که از فواید فضای مجازی است و می خواهم بیافزایم ترسیم نمودار استفاده از یک واژه در طول دوران است که آن را برای barratry ملاحظه می فرمایید.