• سینا مهرپژوه

    عضو
    21 اردیبهشت 1400 در 10:27 قبل از ظهر

    با درود و عرض ادب

    با توجه به خرده مطالعات و پیگیری بنده و کاربرد لغات جایگزین در سایر کشورها ، بنظر واژگان رشوه خواری حقوقی و یا خیانت در امانت میتواند بعنوان لغات جایگزین مدنظر قرار گیرند.

    در برخی از تعاریف بعنوان خیانت در امانت کارکنان به کارفرمایان در جهت کسب منافع نامشروع همراه با سوءنیت به کارفرما بیان گردیده است.