خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای انجمن مباحث عمومی بیمه شرحی بر خطر، حادثه، خسارت و دسته بندی حوادث طبیعی زیان بار فاجعه آمیز پاسخ به: شرحی بر خطر، حادثه، خسارت و دسته بندی حوادث طبیعی زیان بار فاجعه آمیز

  • محمدسعید الفتی

    عضو
    8 اردیبهشت 1400 در 2:20 بعد از ظهر

    البته تلاش کردم شرحی بدهم که سایرین که می خواهند در مورد معادل نظری بدهند بدانند بابت چیست و از ترجمه تحت الفظی پرهیز شود.

    از جناب سلطانی هم تشکر می کنم که زحمت این مطالب را می کشند.