• جواد قبادی

  عضو
  7 اردیبهشت 1400 در 12:42 بعد از ظهر

  سلام
  جناب آقای دکتر عظیمی

  در رابطه با پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی در پروژه های ساختمانی با کلوزهای جدید چه باید کرد ؟

  (منظورم جایگزین پوشش کلوز 6 مسئولیت پیمانکاران فرعی در پروژه های ساختمانی است)

  از آنجاییکه در شرایط عمومی آمده است مسئولیت عوامل اجرایی در صورتی پوشش دارد که نام آنها در بیمه نامه درج شود ، در عمل شما چه میکنید و چه پیشنهادی دارید ؟ آیا باید نام تک تک عوامل یا پیمانکاران را در بیمه نامه نوشت یا اینکه یک جمله مبنی بر پوشش این افراد در شرایط خصوصی اضافه کرد . در بخش صنعتی یا خدماتی یا عمرانی تعداد پیمانکاران کمتر است و آنها می توانند مستقل بیمه نامه بگیرند و یا در بیمه نامه خریداری شده توسط بیمه گذار با افزودن نام عوامل و تعداد نیروی کار پوشش بگیرند اما در بخش ساختمانی شرایط کمی متفاوت است . نظر شما در این رابطه چیست ؟
  پیشاپیش از توجه شما سپاسگزارم .