• سید اکبر احقاقی

    عضو
    31 فروردین 1400 در 6:04 بعد از ظهر

    اگر قرار بر لحاظ نشدن فرانشیز باشد پس ریسک این موضوع در حق بیمه محاسبه شده است باتوجه به این مطلب نحوه محاسبه حق بیمه مربوط به این ریسک را موافقان پرداخت خسارت بدون اعمال فرانشیز ارایه فرمایند.