• محمدسعید الفتی

    عضو
    31 فروردین 1400 در 1:40 بعد از ظهر

    سپاسگزارم، لطف دارید.

    ببخشید در جمله آخر واژه «بستگی» جا افتاده بود: … بلکه به سیاست کاری بیمه گر، وضعیت بیمه گذار(با در نظر گرفتن سوابق و ریسک رفتاری) و نتایج آماری (ضریب خسارت) بیمه گر بستگی دارد.