• محمدسعید الفتی

    عضو
    30 فروردین 1400 در 8:02 بعد از ظهر

    درود بر همگی

    جناب آقای توژان به درستی فرموده اند که در اجرا « کارشناسان باید بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در بیمه نامه های صادره، در این مورد اقدام نمایند». اما علی رغم نظرات منطقی در مورد پرهیز از اعمال فرانشیز یا بهتر بگوییم سهیم نشدن بیمه گذار در جبران بخشی از خسارت در حالتی که بیمه گذار مقصر نیست؛ این پرسش مطرح است که چرا بیمه گر، همچنان بخشی از خسارت را به عهده بیمه گذار می گذارد؟ به نظر من دلیل عمده آن نوعی پیش گیری از ترویج ریسک رفتاری است و در کنار آن جبران بخشی ازهزینه های اداری بابت پرداخت خسارتی که قابل بازیافت هم نیست. امّا حذف تخفیف عدم خسارت در وضعیتی که بیمه گذار مقصر نیست، بی انصافی به نظر می رسد. اگر آماری در دست باشد که بتوان در کل این گونه خسارت ها را بررسی کرد، شاید توجیه و راهکار بهینه ای پیدا شود.