• بهزاد توژان

  عضو
  30 فروردین 1400 در 9:37 قبل از ظهر

  عرض ادب و احترام

  همانطور که همه دوستان اطلاع دارند، میزان فرانشیز در شرایط عمومی بیمه نامه بدنه قید نشده است و شرکت های بیمه گر این میزان را در شرایط اختصاصی بیمه نامه های خود قید کرده اند.

  بیمه گر A اشاره کرده اگر مقصر شناخته شده وجود داشته باشد، فرانشیز 5% کسر می‌شود، بیمه گر B اشاره کرده اگر مقصر شناخته شده وجود داشته باشد و شرایط بازیافت و ریکاوری از مقصر فراهم باشد، 5% کسر خواهد شد و به همین صورت بیمه‌گرهای مختلف شرایط متفاوتی را عنوان نموده اند.

  به نظر بنده اگر بیمه گذار به وظیفه خود عمل نماید و نسبت به مقصر گذشت نکرده باشد، باید با فرانشیز ریکاوری محاسبه شود، چون قانون بیمه شخص ثالث دست بیمه‌گر را از بازیافت خسارت کوتاه کرده، بیمه‌گذار قصوری نداشته است.

  ولی کارشناسان باید بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در بیمه نامه های صادره، در این مورد اقدام نمایند.