• بهار لنگری

    عضو
    29 فروردین 1400 در 2:55 بعد از ظهر

    باسلام وا حترام

    همانگونه که مستحضر می باشید در حالت کلی می بایست برای خسارات قابل ریکاوری 5درصد فرانشیز محاسبه گردد و در مواردی که مقصر شناخته شده وجود ندارد و بیمه گذار مقصر حادثه می باشند 10 درصد فرانشیز (خسارت اول)کسر می شود.این در حالی است که در خسارتهای موضوع تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون ، در واقع قصوری متوجه بیمه گذار نبوده است و همچنین امکان ریکاوری برای شرکت نیز وجود ندارد(مگر در موارد خاص و بخشی از مبلغ) . لذا بنظر می رسد بجهت حفظ حقوق بیمه گذار و جلوگیری از مغایرت در محاسبات فرانشیز 5درصد اعمال گردد. شایان ذکر است حذف تخفیف بیمه گذاران نیز در موارد مشابه موجب اعتراض ایشان بوده و در واقع بعنوان سوابق خسارتی نادرست اعمال می گردد که در حال حاضر برخی از شرکتها از حذف تخفیف عدم خسارت در اینگونه موارد انجام نمی پذیرد.