• نیره نظر

  عضو
  22 فروردین 1400 در 7:34 بعد از ظهر

  @farhadazimi

  با سلام و احترام

  این فرم در واقع اولین مرحله از ارزیابی ریسک به روش FMEA هست. در واقع یكی از بدیهیات ارزیابی ریسك به روش FMEA ، فراهم نمودن امكان طبقه‌بندی و
  اولویت‌بندی ریسک بوده که این فرم برای شناسایی خطرات محتمل به یک پروژه مورد استفاده قرار می گیرد که شدت آن بر اساس طیف لیکرت ( مقادیر خیلی کم تا خیلی زیاد) در جدول تکمیل می گردد.

  استفاده از این فرم برای کارشناسان شرکت های بیمه در جهت شناخت و طبقه بندی ریسک های دریافتی توصیه می شود.