• امير روستايي

  عضو
  17 فروردین 1400 در 2:21 بعد از ظهر

  باسلام و عرض ادب

  به نظر شخص بنده برای چنین خساراتی نباید فرانشیز گواهینامه اعمال شود، دلیل هم اساتید فرمودند. از طرفی اثبات ادعای بیمه گذار مبنی بر پارک بودن خودرو و عدم دخالت راننده در حادثه رخ داده کار ساده ای نیست. همچنین پارک خودرو در محلی نامناسب توسط همان شخصی که تجربه کافی در امر رانندگی و… نداشته نیز می ‌تواند دلیلی بر اعمال فرانشیز مازاد باشد.

  ضمن اینکه در شرایط اعلامی استثنائی در خصوص نوع خسارت قائل نشده و به نظر در خصوص کلیه خسارت هایی که بیمه گذار نیت به استفاده از بیمه بدنه خود را دارد می بایست فرانشیز فوق لحاظ گردد(پذیرش ریسک و اعلام حق بیمه از جانب بیمه گر با شرایط مطروحه مندرج در بیمه نامه بوده) مگر اینکه بخواهیم تفسیر کنیم زیرا در متن اعلام شده”فرانشیز فوق برای ((رانندگانی)) که سابقه رانندگی آنها در تاریخ حادثه…” پس مقصود راننده می باشد و خودروی خسارت دیده در پارک که فاقد راننده می باشد نمی توان برای آن فرانشیز مازاد بر خسارت اعمال کرد.

  باسپاس