• فرهاد عظیمی

    عضو
    16 فروردین 1400 در 6:47 بعد از ظهر

    سلام

    با توجه به اینکه بعضی از دوستان با عباراتی نظر حقوق بیمه گذار و زیاندیده اعمال چنین فرانشیزی را توصیه نمی کنند، ایا این دلیل برای عدم اعمال فرانشیز برای حسابرس که صرفا به استناد واژه ها گزارش خود را تهیه می کند قانع کننده خواهد بود.

    منم با اون دسته از دوستان موافقم که معتقدند باید با توجه به عدم دخالت راننده در وقوع حادثه از اعمال فرانشیز مازاد خودداری کرد.