• محمد علی بخشی زاده

    عضو
    15 فروردین 1400 در 12:35 بعد از ظهر

    سلام معمولافرانشیز ۱۰ درصدوحداقل ۵۰ هزارتومان برای اعلام خسارت اول است ودر صورتی که سابقه گواهی نامه کمتر از ۳ سال باشد ویا سن راننده کمتر از۲۵سال تمام باشد۱۰ درصدفرانشیز مازاد اضافه میشود.

    در موضوع فوق چون شرکتهای بیمه در سیستم باید مشخصات راننده را ثبت کنند و این مشکل توسط سیستم ایجاد میشه و بنظر من غیر منطقی است چون در این حادثه راننده نقشی ندارد ولی فرض معرفی یک نفر دیگر که گواهی نامه قدیمی دارد این فرانشیز کسر نخواهد شد.