• مصطفی ملکی

    عضو
    15 فروردین 1400 در 12:19 بعد از ظهر

    باسلام و احترام

    در موارد مذکور نباید فرانشیز گواهینامه اعمال شود . البته در متن آیین نامه و شرایط خصوصی اشاره نشده اما از نظر رعایت حقوق بیمه گذار و عرف موجود کسر فرانشیز گواهینامه در این گونه حوادث صحیح نیست .