• محمد نیک مرام

    عضو
    30 اسفند 1399 در 7:02 قبل از ظهر

    عرض ادب و احترام

    در متن فوق این قسمت از بحث رو متوجه نشدم که اشاره شده به ” ارزش مال به دلیل تورم بالا رفته است ولی این تورم بر حق بیمه ای که به بیمه گر پرداخت کرده تأثیر داشته و بیمه گر نیز از حق بیمه ای که سرمایه گذاری کرده سود بیشتری به دست آورده است یا به عبارتی از تورم سود برده است و می تواند خسارت را از محل سود سرمایه گذاری پرداخت کند”